Oferta

CashFlow System

  • Uniwersalny System prowadzący użytkownika „za rękę”
  • Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzonych danych
  • Możliwość eksportu wyników RPP
  • Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych
  • Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

CashFlow System

Obecnie program CashFLow System dostępny jest w wersji komercyjnej:

  • dla pojedynczej firmy,
  • dla biur księgowych.

Szerzej o funkcjonalności oprogramowania czytaj tutaj.

Szybki kontakt

mobile:
519 733 958