Oferta

CashFlow System

  • Uniwersalny System prowadzący użytkownika „za rękę”
  • Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzonych danych
  • Możliwość eksportu wyników RPP
  • Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych
  • Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

Indywidualne rozwiązanie do MSR

W systemie zamieszczono przykładowy wzór sprawozdawczy sprawozdania z przepływów pieniężnych zgodnego z MSSF. Na życzenie Klienta możemy przygotować wzór sprawozdawczy odpowiadający szczególnym wymaganiom Klienta.

Zapytania można kierować do Działu Rozwoju Produktów pod telefonem  883 343 715, lub poprzez kontakt mailowy: biuro@cf-system.pl

Szybki kontakt

mobile:
534 222 224
e-mail:
biuro@cf-system.pl