CashFlow System

  • Uniwersalny System prowadzący użytkownika „za rękę”
  • Bieżąca weryfikacja spójności wprowadzonych danych
  • Możliwość eksportu wyników RPP
  • Sprawdzone predefiniowane algorytmy agregacji danych
  • Automatycznie generowany raport z poszczególnymi pozycjami składowymi

Kontakt

App Trend Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 62 lok. 4
60-853 Poznań

tel. +48 519 733 958

Adres email do przepisania:

www.cf-system.pl
www.apptrend.pl

Zapraszamy na stronę z prezentacją programu do konsolidacji sprawozdań finansowych - systemu CONSOLIA®
www.consolia.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NR KRS 0000344621
NIP 779-236-92-78, REGON 301336052, Kapitał zakładowy 100.000 zł całkowicie opłacony

Numer konta bankowego: 41 2490 0005 0000 4600 9806 3487

Szybki kontakt

mobile:
+48 519 733 958

Adres email do przepisania: